تصاویر دوره های آموزشی کامفار

 


 

تصاویر مربوط به دوره های آموزش کامفار که توسط این شرکت برگزار شده است. 

 

        .jpg    .jpeg IPMI COMFAR Course.JPG

بانک اقتصاد نوین.JPG بانک تجارت.JPG خدمات مشاور خردپیروز.JPG

دوره کامفار آبان 93.JPG دوره کامفار آذر 92.JPG دوره کامفار اردیبهشت 95.JPG

دوره کامفار اردیبهشت 96.JPG دوره کامفار بانک پارسیان _2_.JPG دوره کامفار در شرکت پویا انرژی.jpg

دوره کامفار مرداد 92.JPG دوره کامفار مرداد 93.JPG راه آهن.JPG

ستاد فرمان اجرایی امام برکت تل.JPG شفادارو.JPG قرارگاه اقتصادی مقاومتی پیامبر اکرم.jpg

مدل سازی مالی بااکسل.jpg مرکز گسترش فناوری اطلاعات مگفا دوره کامفار.jpg نفت پاسارگاد.JPG

کامفار تولیدی شیمیایی کلران.JPG