دوره های آموزشی برگزار شده کامفار

 

 بخش آموزش شرکت مشاور بامداد قرن دانش در طی سال های گذشته توانسته است کارگاه های آموزشی کامفار COMFAR Workshop را در بسیاری از بانک ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی برگزار نماید که در این خصوص دارای تجربیات بسیار مفیدی می باشد. این شرکت با برگزاری دوره های آموزشی توانسته است بصورت گام به گام بهترین روش آموزشی و مناسب ترین سرفصل های آموزشی را تدوین و بصورت یک پکیج آموزشی مناسب ارائه نماید که مشخصات دوره های برگزار شده در ادامه ارائه می گردد.

وبسیاری افراد حقیقی و حقوقی دیگر

 


 

 

بازگشت به بالا